Μόλις παραλάβουμε το κατοικίδιο σας θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ένα ενδεικτικό κόστος.